คอร์รัปชันในกรุงโซลและกรุงเทพฯ บทสำรวจองค์ความรู้ในการต่อต้านคอร์รัปชันของกรุงโซล เกาหลีใต้ และแนวทางต่อต้านคอร์รัปชันของกรุงเทพมหานคร

ทำและคิดอย่างสมาร์ทแบบโซล เพื่อสร้างเมืองให้โปร่งใส

สถานการณ์คอร์รัปชันในไทยที่ยังไม่ดีขี้น เห็นได้จากการตรวจสอบโกงที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ทุกวัน กรุงโซล เกาหลีใต้เป็นเมืองที่ผ่านปัญหาเช่นเดียวกันนี้มาก่อน จนปัจจุบันมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและมีระบบเปิดเผยข้อมูลเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม ติดตาม ตรวจสอบการบริหารเมืองได้ เทียบกรุงเทพแล้วจะนำบทเรียนจากกรุงโซลมาใช้ได้อย่างไรบ้าง ?
Download