คิดยกกำลังสอง: บัญชีนวัตกรรม…ทำวิจัยให้ขายได้

ประเทศไทยจะ 4.0 และแข่งกับประเทศอื่นได้ ต้องทำสินค้าใหม่ ให้มีนวัตกรรม แต่ทำจะอย่างไร เมื่อภาครัฐไม่สนใจสินค้านวัตกรรมของไทยเสียเอง???

ระบบ “บัญชีนวัตกรรม” จึงมีขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เอกชน คนทั่วไป ที่คิดค้นสินค้าจากงานวิจัย นำสินค้าเข้าระบบ เพื่อตรวจสอบมาตรฐาน และเปิดให้หน่วยงานภาครัฐได้ซื้อด้วยวิธีพิเศษ

แนวคิดของระบบ “บัญชีนวัตกรรม” ถือว่ามาถูกทางแล้ว เพราะได้รับความสนใจจากเอกชน มีสินค้าจำนวนมากทยอยขึ้นทะเบียน แต่กลายเป็นว่า ภาครัฐเองก็ยังไม่เข้าใจ ไม่แน่ใจในบัญชีนวัตกรรม มีส่วนทำให้ยอดขายกลับยังไม่สูงเท่าที่ควร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมข้อเสนอปรับปรุง ระบบ “บัญชีนวัตกรรม” ที่ยังมีช่องโหว่ ให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง: บัญชีนวตกรรม…ทำวิจัยให้ขายได้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 12 ก.พ. 2561

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส