พินิจเศรษฐกิจการเมือง: มองเศรษฐกิจโลกเชื่อมเศรษฐกิจไทย

ดร. กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ ให้มุมมองต่อเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลกับเศรษฐกิจไทย ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นจากนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและจีน

จากนโยบายกีดกันทางการค้าของโดนัลด์ ทรัมป์ ด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมีเนียมเพื่อลดการขาดดุลการค้า ไม่ให้ประเทศอื่นส่งสินค้ามาขายในสหรัฐอเมริกาได้มากเท่าเดิม

ส่งผลให้ไทย ที่แม้จะไม่ใช่ผู้ส่งออกเหล็กสู่อเมริกาโดยตรง แต่จะได้รับผลกระทบทางอ้อม เช่น ประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายกีดกันการค้า นำเข้าสินค้าจากไทยน้อยลง

นอกจากนั้น มาตรการ one belt one road ที่จีนลงทุนให้เงินกู้สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมและขยายอิทธิพลการเมืองและเศรฐกิจไปทั่วโลก เพื่อส่งออกวัสดุก่อสร้างทั้งเหล็กและกระจก โดยเฉพาะในเอเชีย ทำให้นโยบายของสองประเทศนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกที่จะเชื่อมโยงมาสู่เศรษฐกิจไทย

ติดตามฟังย้อนหลังได้ใน รายการพินิจเศรษฐกิจและการเมือง ตอน “มองเศรษฐกิจโลกเชื่อมเศรษฐกิจไทย” และติดตามฟังสดได้ ทุกวันอังคารเวลา 8.00 น. ทางสถานีวิทยุจุฬา