พินิจเศรษฐกิจการเมือง: คสช.กับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 4G รัฐไม่เสียผลประโยชน์จริงหรือ

พินิจเศรษฐกิจการเมือง: คสช.กับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 4G รัฐไม่เสียผลประโยชน์จริงหรือ

กับ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 3 เมษายน 2561