พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ยกระดับสวัสดิการสังคมด้วยเทคโนโลยี

พินิจเศรษฐกิจการเมือง ตอน ยกระดับสวัสดิการสังคมด้วยเทคโนโลยี

กับ ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561