สไลด์ประกอบการนำเสนอ ปรับโมเดลการพัฒนาประเทศให้โตได้ในความปั่นป่วน

สไลด์ประกอบการนำเสนอ ปรับโมเดลการพัฒนาประเทศให้โตได้ในความปั่นป่วน

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แขกรับเชิญ: คุณธนา เธียรอัจฉริยะ
Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์