สไลด์ประกอบการนำเสนอ ปรับการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่

สไลด์ประกอบการนำเสนอ ปรับการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่

โดย คุณณัฐสิฎ รักษ์เกียรติวงศ์ และ คุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แขกรับเชิญ: คุณเทียนธันย์ ณีศะนันท์
ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Skillsolved Recruitment