พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: “เก็บค่าน้ำชลประทาน” กับการสร้างแรงจูงใจใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: “เก็บค่าน้ำชลประทาน” กับการสร้างแรงจูงใจใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 14 สิงหาคม 2561