พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ทางออกวังวนหนี้เกษตรกร

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ทางออกวังวนหนี้เกษตรกร

พนธกร วรกมร ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 28 สิงหาคม 2561