คิดยกกำลังสอง: เกาหลีใต้…ลอกเรียน จนได้ดี

70 ปีก่อน เกาหลีใต้กับไทยรวยเท่าๆกัน แต่ตอนนี้ เกาหลีใต้รวยกว่าไทย 5 เท่า

Professor Linsu Kim ถอดบทเรียน ความสำเร็จเกาหลีใต้ว่ามาจากการ “ลอกเรียน” ที่ไม่ใช่แค่ “ลอกเลียน” แล้วจึงค่อยต่อยอด

เช่นเดียวกับ ประวัติศาสตร์ของประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ที่แม้เคยบอกไทยอย่าลอกเลียนคนอื่น ทั้ง 2 ประเทศก็เคยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายลอกเลียน และลอกเรียนมาทั้งนั้น รายการคิดยกกำลังสอง ตอนล่าสุดนี้จะ ช่วยตอบคำถามการพัฒนา สร้างสรรค์จริงๆแล้ว จำเป็นต้องมาจากตัวเราเองทั้งหมดหรือไม่ และ สำหรับประเทศไทยหากจะ “ลอกเรียน” แล้ว ควรทำอย่างไรให้ได้ดี

เพิ่มเติมใน คิดยกกำลังสอง: เกาหลีใต้…ลอกเรียน จนได้ดี

ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 22 ตุลาคม 2561 สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส