พินิจเศรษฐกิจการเมือง : ฝุ่นละอองขนาดเล็ก กับการแก้ปัญหาจากภาพใหญ่เชิงนโยบาย

พินิจเศรษฐกิจการเมือง : ฝุ่นละอองขนาดเล็ก กับการแก้ปัญหาจากภาพใหญ่เชิงนโยบาย

ดร.อดิศร์ อิศรางกูล ณ อยุธยา ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 15 มกราคม 2562