พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ความต้องการที่อยู่อาศัย กับปัญหาความยากจนเชิงลึกในชนบทไทย

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ความต้องการที่อยู่อาศัย กับปัญหาความยากจนเชิงลึกในชนบทไทย

จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 1 มกราคม 2562