พินิจเศรษฐกิจการเมือง :ข้อถกเถียง “สิทธิบัตรกัญชา” กรณีศึกษา กระบวนการสิทธิบัตรไทย

พินิจเศรษฐกิจและการเมือง: ข้อถกเถียง “สิทธิบัตรกัญชา” กรณีศึกษา กระบวนการสิทธิบัตรไทย

ดร.สลิลธร ทองมีนสุข ให้สัมภาษณ์ทาง fm 101.5 วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 29 มกราคม 2562