คิดยกกำลังสอง: ดิวตี้ฟรี…ประมูลให้ดี ทำอย่างไร?

ประมูลดิวตี้ฟรีรอบใหม่ คนไทยต้องได้ประโยชน์ ไม่ใช่เอาเงินส่วนใหญ่ ตกไปอยู่กับกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มเท่านั้น

ที่ผ่านมา การให้สัมปทานรายเดียวดำเนินกิจการ ผลลัพธ์ที่เกิดกับประเทศเป็นอย่างไร ติดตามจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 11 เมษายน 2562

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส