พินิจเศรษฐกิจการเมือง: การเตรียมตัวก่อนวาระสุดท้าย..เลือกอยู่หรือไปให้ได้อย่างหวัง

การเตรียมตัวก่อนวาระสุดท้าย..เลือกอยู่หรือไปให้ได้อย่างหวัง – คุณวรรณภา คุณากรวงศ์ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ ในรายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 7 พ.ค. 2562