พัฒนา “เมืองสำหรับคน” อย่างไร ในสังคมอายุยืน

ที่มา : การบรรยายเรื่อง พัฒนา “เมืองสำหรับคน” อย่างไรในสังคมอายุยืน? ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย และคุณณิชมน ทองพัฒน์ นักวิจัย ด้านนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) โดยมี ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เป็นแขกรับเชิญ ในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “สังคมอายุยืน: แข่งขัน และอยู่ดีมีสุขได้อย่างไร?” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สรุปโดย ณปภัช สิริเกษมชัย, ชลวิทย์ พันธ์ภักดีดิสกุล

Download