ผู้ค้า e-commerce รายเล็ก กับการสร้างผลกระทบใหญ่ต่อเศรษฐกิจไทย

เราอยู่ในยุคที่ใครๆ ก็สามารถซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำกำไรได้ดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่เผชิญหลายข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้เต็มศักยภาพ

ทีดีอาร์ไอ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) สำรวจปัญหาของผู้ประกอบการ SME กลุ่ม e-commerce พบหลายอุปสรรคใหญ่ กับความท้าทายใหม่คือ อิทธิพลของการตลาดแบบในยุค platform

ทางออกเพื่อเติมเต็มศักยภาพของ SME ไทย จะมีอะไรบ้าง เพิ่มเติมจาก ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ นักวิจัยทีดีอาร์ไอ ในวิทยุจุฬาฯ รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง:  ผู้ค้า e-commerce รายเล็ก กับการสร้างผลกระทบใหญ่ต่อเศรษฐกิจไทย

ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 27 สิงหาคม 2562