คิดยกกำลังสอง: ห่วงโซ่การผลิต…เปลี่ยนทิศทาง

เมื่อการค้าโลก ที่เคยมุ่งรวมกันเป็นตลาดเดียวไม่มีอีกแล้ว…ผลจากสงครามการค้า ยิ่งส่งผลกระทบหลายอุตสาหกรรมใหญ่ต้องย้ายฐานการผลิต แตกเป็นตลาดย่อยเพื่อหลบ ‘ภัยสงคราม’

บริษัทใหญ่ๆ อย่าง apple และธุรกิจเสื้อผ้า ยานยนต์ เดินกลยุทธ์เพื่อหลบ ‘ภัยสงคราม’ กันอย่างไร

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนคิด ชวนคุยใน คิดยกกำลังสอง ตอนห่วงโซ่การผลิต…เปลี่ยนทิศทาง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 19 ส.ค. 2562

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ
โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส