เสริมแกร่ง sme ขนส่งไทย ในยุค Express Delivery เติบโต

ขณะที่บริการ Express Delivery กำลังมาแรง มีบริษัทต่างชาติหลายแห่งเข้ามาบุกตลาดในไทย แข่งขันกันมากขึ้น

แต่สำหรับผู้ประกอบการไทย กลุ่ม sme ในธุรกิจนี้ กลับยังไม่มีบทบาท และโอกาสทางธุรกิจมากนัก

อุไรรัตน์ จันทรศิริ นักวิจัยนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี ทีดีอาร์ไอ เล่าถึงข้อค้นพบ อุปสรรคการประกอบธุรกิจ Express Delivery ของ sme ไทย พร้อมข้อเสนอปรับปรุงกฎหมาย และส่งเสริมศักยภาพ sme ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งด้านราคา และมีประสิทธิภาพ คุณภาพด้านการขนส่งที่ดีขึ้น

ติดตามใน รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อวันอังคารที่ 10 ก.ย. 2562