ความจำเป็น และทางเลือกเมื่อแบน 3 เคมีเกษตร

ประเด็น แบน/จำกัดการใช้ 3 สารเคมีเกษตร ที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชน และเป็นประเด็นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการวิจัย นโยบายด้านสาธารณสุขและการเกษตร วิเคราะห์และให้มุมมองความเห็นต่อประเด็นนี้ ซึ่งทำให้เห็นถึงความจำเป็นของการออกนโยบายบนพื้นฐานข้อมูลที่ชัดเจน รวมถึงทางเลือก และข้อควรคำนึงหากมีการแบน 3 สารเคมีเกษตร

ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 15 ต.ค. 2562