พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เกษตรกรรายได้ตกต่ำ นโยบายประกันราคา (ข้าว) ตอบโจทย์หรือไม่ ?

สินค้าเกษตรไทย ทำอย่างไรราคาไม่ตกต่ำ โดยเฉพาะ ข้าวไทย … นโยบายที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาจจำเป็น แต่ไม่ใช่คำตอบที่ดีหากไทยยังไม่สามารถยกระดับผลิตภาพการผลิต รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อตลาด

ติดตามฟังการวิเคราะห์จาก กัมพล ปั้นตะกั่ว นักวิจัยทีดีอาร์ไอ ออกอากาศใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 3 ธันวาคม 2562