Daily In Depth: แกะคำอวยพร และของขวัญ ในทางเศรษฐศาสตร์

THE STANDARD Daily 

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 20.00 น. 

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนวิเคราะห์ความหมายของคำอวยพรและการมอบของขวัญ เชื่อมโยงกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงบทบาทของรัฐที่สำคัญที่สุดถ้าอยากมอบของขวัญให้ประชาชน ก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด