เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology: พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส

หน่วยงานสดช. x TDRI
วันที่2020-01-09
สถานที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาฯ

เอกสารประกอบการเสวนา

Download (PDF, 10.29MB)

เทปบันทึกงานสัมมนา (ช่วงเช้า)

 

ช่วงที่ 1 นำเสนอผลการศึกษา ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ Disruptive Technology ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ภาคการผลิต การแพทย์และสุขภาพ และเกษตรกรรม

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

และ ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 2  เสวนา “พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส ในภาคการผลิต การแพทย์ สุขภาพ และเกษตรกรรม”

ผู้ร่วมเสวนา: 

  • คุณถาวร ชลัษเฐียร ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ผู้ดำเนินการเสวนา:   ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เทปบันทึกงานสัมมนา (ช่วงบ่าย)

ช่วงที่ 1 นำเสนอผลการศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ Disruptive Technology
ในอุตสาหกรรมสื่อ ค้าปลีก โรงแรม และบริการขนส่งทางบก

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

และ ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 2 เสวนา “พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส ในอุตสาหกรรมสื่อ ค้าปลีก ภาคบริการโรงแรม และบริการขนส่งผู้โดยสารทางบก”

ผู้ร่วมเสวนา:   

  • นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
  • ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • คุณวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานคณะกรรมการสหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด

ผู้ดำเนินการเสวนา:   ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย