เศรษฐกิจไทยในยุค Disruptive Technology: พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส

เอกสารประกอบการเสวนา

Download (PDF, 10.29MB)

เทปบันทึกงานสัมมนา

 

ช่วงที่ 1 นำเสนอผลการศึกษา ผลกระทบ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ Disruptive Technology ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ภาคการผลิต การแพทย์และสุขภาพ และเกษตรกรรม

โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

และ ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ช่วงที่ 2  เสวนา “พลิกความปั่นป่วนเป็นโอกาส ในภาคการผลิต การแพทย์ สุขภาพ และเกษตรกรรม”

ผู้ร่วมเสวนา: คุณถาวร ชลัษเฐียร ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด