พินิจเศรษฐกิจการเมือง: จับสัญญาณเศรษฐกิจไทย ในวิกฤตโควิด-19

“จับสัญญาณเศรษฐกิจไทย ในวิกฤตโควิด-19” วิเคราะห์โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการ TDRI Economic Intelligence Service สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (่ทีดีอาร์ไอ) ออกอากาศทางรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 3 มีนาคม 2563