พินิจเศรษฐกิจการเมือง: มาตรฐานรายได้ขั้นต่ำคนไทยควรอยู่ตรงไหน?

การกำหนดมาตรฐานรายได้ขั้นต่ำ จำเป็นสำหรับคนไทยหรือไม่? เป็นโจทย์ใหม่ที่ผู้กำหนดนโยบาย ควรพิจารณานำมาใช้แทนเส้นความยากจน หรือยัง?

ผลการศึกษาของทีดีอาร์ไอ พบว่า หากประเทศไทยนำ มาตรฐานรายได้ขั้นต่ำมาใช้ รายได้ขั้นต่ำของคนไทยควรอยู่ที่ 7,194 บาท  ต่อคนต่อเดือน (ในครัวเรือนมีสมาชิก 2 รุ่น) แต่หากยังใช้เส้นความยากจน รายได้ขั้นต่ำคนไทยที่จำเป็นสำหรับดำรงชีวิตจะอยู่ที่ สามพันกว่าบาทต่อคนต่อเดือน

ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายควรพิจารณา นำมาตรฐานขั้นต่ำมาใช้ในบริบทของไทยแล้วหรือยัง หากนำมาใช้ควรทำอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในไทย

ติดตามเพิ่มเติมในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง กับ ดร. สมชัย จิตสุชน และ คุณโสภิต หวังวิวัฒนา ออกอากาศทาง วิทยุจุฬาฯ