พินิจเศรษฐกิจการเมือง: แรงงานนอกระบบ “ผู้ค้าริมทาง” ในความเปราะบางที่ระบบมอบให้

ทุกปีเทศกาลหยุดยาว อย่างสงกรานต์ คือช่วงทำเงิน หารายได้ของกลุ่มผู้ค้าริมถนนไฮเวย์หรือทางหลวง

แต่ในปีนี้จะไม่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา…

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะกับแรงงานนอกระบบ ผู้หารายได้รายวัน นักวิจัยทีดีอาร์ไอ บุณฑริกา ชลพิทักษ์วงศ์ และทีมวิจัยลงพื้นที่ในทางภาคอีสาน สำรวจการทำมาหาเลี้ยงชีพ ของกลุ่มผู้ค้าริมถนน เพื่อสำรวจความเปราะบางต่อการเจ็บป่วยและต่อความยากจนของแรงงานนอก

ซึ่งพบว่า ที่ผ่านมา แรงงานกลุ่มนี้ เผชิญปัญหา การเข้าถึงนโยบาย-สวัสดิการของรัฐ ดังนั้นในภาวะวิกฤต โควิด-19 นี้ ยิ่งจำเป็นต้องครอบคลุม และเข้าถึงได้สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ เพื่อเป็นเกราะคุ้มครองความเสี่ยงให้แก่ทุกคนอย่างครอบคลุม