คิดยกกำลังสอง: รัฐบาลแบบไหน…แก้ไขโควิดได้?

การต่อสู้รับมือกับโควิด-19 ทั่วโลก สะท้อนผลลัพธ์การเมือง และประสิทธิภาพของรัฐบาลแต่ละประเทศ

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ พาสำรวจการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของภาครัฐในหลายประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่น เทียบไต้หวัน

ตัวอย่างสองประเทศประชาธิปไตยที่ภายในมีรูปแบบการปกครองไม่เหมือนกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรับมือแตกต่างกัน และนำมาสู่การถอดบทเรียน ย้อนมองมาที่ไทย สู่คำตอบว่ารัฐบาลแบบไหน ประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตย จะแก้ไขปัญหาได้?

ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศเมื่อ 27 เมษายน 2563 สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส