เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไร ให้เสริมการเรียนรู้ เมื่อต้องอยู่กับ COVID-19

หน่วยงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ x TDRI
วันที่2020-04-29
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 TDRI

Facebook Live งานเสวนาออนไลน์

 • นำเสนอ mini research: Learning through COVID-19: ถึงเวลาใช้ technology เรียน ถึงเวลาเปลี่ยน pedagogy โดย ณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยด้านนโยบายปฏิรูปการศึกษา TDRI
 • เสวนา “เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างไร ให้เสริมการเรียนรู้ เมื่อต้องอยู่กับ COVID-19” โดย
  ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO ของ Starfish Education (ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปลาดาว Starfish Academy และ Starfish Labz)
  คุณธานินทร์ ทิมทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เจ้าของนวัตกรรม Learn Education
  คุณร่มเกล้า ช้างน้อย (ครูกุ๊กกั๊ก) คุณครูผู้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
  ดำเนินรายการโดย ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล นักวิจัยด้านนโยบายปฏิรูปการศึกษา TDRI

 

 • การนำเสนอ-เปิดตัวเว็บไซต์ 20ed.school ที่รวบรวมนวัตกรรมการศึกษาที่น่าสนใจในประเทศไทย จัดทำโดย TDRI โดยการสนับสนุนจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์