พินิจเศรษฐกิจการเมือง: “คดีบุกรุกป่า” ทำไมจัดการด้วยกฎหมายเพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่คำตอบ

คดีบุกรุกป่า เป็นคดีที่รัฐมุ่งใช้กฎหมายลงโทษอย่างเด็ดขาด แต่ทำไมจึงยังเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังแก้ไขไม่ได้

สิรนันท์ เดชะคุปต์ นักวิจัยด้านนโยบายกฎหมายเพื่อการพัฒนา ชวนทบทวนว่า การจัดการด้วยกฎหมายทันที อย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบ เพื่อตอบคำถามและดูความเป็นไปได้ว่าคนจะสามารถอยู่กับป่าได้อย่างไร โดยที่ป่ายังได้รับการฟื้นฟูดูแลด้วย

เพิ่มเติมในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 14 ก.ค. 2563