Daily In Depth: เปิดเบื้องหลังม็อบนักเรียนไทย เมื่อห้องเรียนไทยวิ่งตามเด็กไม่ทัน

ปรากฎการณ์พลังนักเรียนไทยที่ออกมารวมตัวเรียกร้องในหลายประเด็น สะท้อนให้เห็นปัญหาระบบการศึกษาและห้องเรียนไทย ที่ไม่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

เพื่อตอบคำถามที่มาที่ไปของม็อบนักเรียนครั้งนี้ ดร.สมเกียรติ ชวนเจาะลึก ทำความเข้าใจนักเรียน ผ่านวิธีการเลี้ยงลูก 4 แบบที่สะท้อนสภาพสังคมของแต่ละประเทศ และหาคำตอบว่าเมื่อเด็กเปลี่ยน พ่อแม่ปรับ ทำไมโรงเรียนไทยยังหยุดนิ่ง ใน THE STANDARD daily in depth เมื่อ 25 ตุลาคม 63