พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ความท้าทายของสื่อสาธารณะ สื่อบนความคาดหวังของคนต่างวัย

ความคาดหวังและความต่างของคนแต่ละช่วงวัย คืออีกโจทย์ท้าทายในการทำหน้าสื่อสาธารณะ ดร.บุญวรา สุมะโน วิเคราะห์บทบาทของ ไทยพีบีเอสที่ทำหน้าที่สื่อสาธารณะมายาวนานกว่า 10 ปี และชวนทุกคนร่วมให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อการทำหน้าที่สื่อสาธารณะรายเดียวของไทย เพื่อส่งเสริมให้สื่อทำหน้าที่และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่ https://www.surveymonkey.com/r/ZBHNNNC

ออกอากาศทางพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 10 พ.ย. 2563