คิดยกกำลังสอง: สะกิดให้ทำ…ด้วยพฤติกรรมศาสตร์

หากอยากเห็นประชาชนร่วมมือด้วย…รัฐยุคใหม่ต้องลองใช้ “พฤติกรรมศาสตร์” ศาสตร์ที่รัฐต้องมองเห็นและเข้าใจประชาชน

เพื่อสะกิดให้ประชาชนร่วมมือ แทนการลงโทษ และการใช้มาตรการที่รุนแรง

รัฐบาลหลายประเทศใช้ “พฤติกรรมศาสตร์” สร้างคการเปลี่ยนแปลงจนสำเร็จ

ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศเมื่อ 23 พ.ย. 2563