พินิจเศรษฐกิจการเมือง: นโยบายเศรษฐกิจ รับมือโควิดรอบสองต้องประคอง SMEs

การฟื้นตัวของธุรกิจยังคงต้องใช้เวลา และสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก SMEs อาจไม่สามารถกลับมาได้อีก หลายประเทศมีนโยบาย ประคอง SMEs ทำให้มีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วกว่า ต่างกับไทยที่ยังมีช่องโหว่ ไม่มีมาตรการสำหรับ SMEs หลังเจอวิกฤตโควิด-19

ติดตามมุมมองการวิเคราะห์จาก ดร.กิริฎา เภาพิจิตร พร้อมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพยุงเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ให้สัมภาษณ์ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทาง @CU Radio Channel