รัฐและระบบราชการไทยกับความท้าทายข้างหน้าของประเทศ

ปาฐกถาของ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ในงานสัมมนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2563 เรื่อง “แฮกระบบราชการ เปลี่ยนระบบปฏิบัติการประเทศ” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ในรูปแบบ Virtual Conference

สรุปโดย กิตติพัฒน์ บัวอุบล