คิดยกกำลังสอง: 10 บทเรียนที่ต้องรู้…สู่โลกหลังโควิด

โควิด-19 วิกฤตนี้ยังไม่จบและเรายังต้องเรียนรู้ เตรียมรับความเปลี่ยนแปลงอีกมากแม้จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้

เพื่อเตรียมรับมืออนาคตให้ดี บทเรียนอะไรบ้างที่เราควรรู้ในโลกหลังโควิด ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สรุป 5 บทเรียนแรก ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทาง  @ThaiPBS  ออกอากาศเมื่อ 11 ม.ค. 2564