คิดยกกำลังสอง: 10 บทเรียนต้องรู้…สู่โลกหลังโควิด (จบ)

เปิด 5 บทเรียนสุดท้าย จาก 10 บทเรียนที่ต้องรู้ สู่โลกหลังโควิด

หลังเผชิญกับโควิด-19 ได้พิสูจน์ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่ส่งผลต่อสังคมโลก ต่อจากนี้การเมืองการค้าระว่างประเทศ ความเหลื่อมล้ำ และระเบียบโลกใหม่จะเป็นอย่างไร รัฐบาลแบบไหนจะพาประเทศไปรอด

ติดตามจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ที่นำทั้ง 10 บทเรียนการวิเคราะห์โดย Fareed Zakaria ผู้เขียนหนังสือ Ten lessons for a post-pandemic world และนักจัดรายการ The Global Public Square ทาง CNN และ Washington Post columnist มาเล่าใน คิดยกกำลังสอง

ออกอากาศทางไทยพีบีเอสเมื่อ 18 มกราคม 2564