คิดยกกำลังสอง: อุตสาหกรรม…ทำแผน

ประเทศไทยมีการทำ “แผน” มาก และมีหลายระดับ ซึ่งราชการต้องปฏิบัติตาม จนอาจเรียกได้ว่าเป็น อุตสาหกรรมทำแผน แทนการทำงานที่เกิดผลจริง

แต่ แผน ก็มีความสำคัญและจำเป็นต่อการกำหนดทิศทางพัฒนาประเทศ ดังนั้นการทำแผนต้อง นำไปสู่การปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ซึ่งต้องก้าวข้ามความกลัว 5 เรื่อง ที่มักเป็นกับดักในการทำแผน ส่งผลเสีย ทำให้แผนที่ได้ไร้ประโยชน์และล้มเหลวในที่สุด

ติดตามเพิ่มเติมจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทางไทยพีบีเอสเมื่อ 22 มีนาคม 2564