คิดยกกำลังสอง: เศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน

“เศรษฐศาสตร์” ทำไมจึงอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้?

“เศรษฐศาสตร์” เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ผู้กำหนดนโยบายนำมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ แต่ “เศรษฐศาสตร์” ก็ต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์อื่นๆด้วยเช่นกัน เช่น จิตวิทยา ชีววิทยา สังคมวิทยา เพื่อแก้จุดอ่อนของ เศรษฐศาสตร์

ส่วนจุดแข็งที่ “เศรษฐศาสตร์” มีก็ควรเติมเต็มให้ศาสตร์อื่น เพื่อสร้าง พหุวิทยาการ รับมือปัญหายากๆของสังคม ไปจนถึงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนให้ทันกับโลกปัจจุบัน ฟังเพิ่มเติม จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง ออกอากาศเมื่อ 19 เมษายน 2564