คิดยกกำลังสอง: ถอดบทเรียน สหราชอาณาจักร…หาวัคซีนได้อย่างไร?

อังกฤษเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลก น่าสนใจว่า คณะทำงานวัคซีนของอังกฤษ ทำงานกันอย่างไร และที่สำคัญ คณะทำงานนี้ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนใดบ้าง

ติดตามจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ วิเคราะห์ในคิดยกกำลังสอง ออกอากาศทาง ไทยพีบีเอส เมื่อ 24 พ.ค. 2564