พินิจเศรษฐกิจการเมือง: แก้กฎหมายเอื้อธุรกิจท่องเที่ยว ฟื้นเศรษฐกิจ แก้พิษโควิด-19

การระบาดโควิด-19 ถึงสามระลอก ได้ส่งผลกระทบให้หลายธุรกิจทั้งที่ดำเนินการมาหลายปีและธุรกิจเกิดใหม่ต้องหยุดชะงัก โดยรัฐมีหน้าที่ต้องหาแนวทางช่วยพยุงและฟื้นคืนธุรกิจต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและยาว โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่ผ่านมารัฐเน้นการกระตุ้น ให้ความช่วยเหลือด้วยการอัดฉีดเงิน

แต่ในระยะยาวรัฐ จำเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยได้คือการปรับแก้กฎหมายที่ไม่จำเป็น และเป็นภาระกับประชาชนในการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ สปา และคราฟเบียร์ เพื่ออย่างน้อยช่วยลดอุปสรรคและต้นทุนในการประกอบกิจการ ติดตาม เพิ่มเติมจาก เทียนสว่าง ธรรมวณิช ให้สัมภาษณ์ทางพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 1 มิ.ย. 64