พินิจเศรษฐกิจการเมือง: จุดอ่อนการบริหารจัดการโควิดระลอก 3 กับ ข้อเสนอเร่งรับมือแก้วิกฤต

จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แสดงให้เห็นว่า การบริหารสถานการณ์โควิด-19 ด้วยความมั่นคงเป็นหลัก อาจไม่ใช่มาตรการที่ดีที่สุด หากรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องยังไม่ปรับแก้ไขการสื่อสารและการทำงานที่บูรณาการกันทั้งด้านสาธารณะสุขและเศรษฐกิจ จะยิ่งเพิ่มวิกฤตโควิดและการจัดการวัคซีนไม่ถึงเป้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ติดตามการวิเคราะห์และข้อเสนอเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสถานการณ์ให้ดีขึ้น จาก ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุจุฬาฯ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง เมื่อ 8 มิ.ย. 2564