พินิจเศรษฐกิจการเมือง : บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผิด กม. – ไร้นายจ้าง ช่วงโควิด-19

ท่ามกลางสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 ใน กทม. และทั่วประเทศ ยังมีช่องโหว่การนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศ โดยไม่ผ่านการกักตัวและคัดกรองโควิด-19 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและสวัสดิภาพของแรงงานต่างด้าว ไปพร้อมกับการตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของนายจ้าง ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ เสนอทางออกการจัดการลงทะเบียนให้แรงงานต่างด้าว และรับมือกับการป้องกันโควิด-19 ในพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 15 มิ.ย. 64