คิดยกกำลังสอง: เลื่อนคุ้มครองข้อมูลออกไป…ใครไม่พร้อมกันแน่?

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ออกมาแล้ว 2 ปี แต่เลื่อนบังคับใช้ออกไปอีก

การเลื่อนบังคับใช้ ย่อมส่งผลกระทบตามมาทำให้ข้อมูลคนไทยยัง ไม่ได้รับการคุ้มครอง และ ภาคธุรกิจแม้ต้องการเตรียมความ พร้อมแต่ก็เตรียมการลำบาก เพราะยังไม่มีคณะกรรมการ ไม่มีกฎหมายลูกให้ปฏิบัติตาม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมข้อเสนอเพื่อให้ข้อมูลคนไทยได้รับการคุ้มครอง ในคิดยกกำลังสอง เลื่อนคุ้มครองข้อมูลออกไป…ใครไม่พร้อมกันแน่? โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์