คิดยกกำลังสอง: ผลิตอาหาร…แบบไม่ทรมานโลก

เมื่อ เนื้อวัว หมู ไก่ แกะ ฯลฯ ที่คนนิยมทานกันมานาน กำลังเพิ่มปริมาณคาร์บอนให้กับโลก

โดยเฉพาะการผลิตเนื้อวัวที่ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 4.3 กิกะตันต่อปี ซึ่งสูงกว่าประเทศญี่ปุ่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ 1.2 กิกะตันต่อปี

คิดยกกำลังสอง พาไปดูว่ากระบวนการผลิตอาหารแต่ละชนิดมีผลต่อโลกร้อนขึ้นได้อย่างไร และเมื่อการเลือกทานอาหารของเราทุกคน ต่างส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องโลกร้อน พร้อมจับตาเทรนด์การผลิตเนื้อจากพืช เนื้อจากห้องแล็บว่าเติบโตแค่ไหน และตอบคำถามว่าไทยจะปรับตัว เตรียมการอย่างไร เมื่อเรามีสัดส่วนการทำปศุสัตว์ ผลิตสินค้าเกษตรทั้งบริโภคในประเทศและส่งออกสูงขึ้นเรื่อยๆ

ติดตามจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 15 พ.ย. 64