เกมยื้อ “รัฐบาล”…? ปมค้าน “นิคมฯ จะนะ”

วิเคราะห์ แนวทางร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับทุกฝ่าย กรณีเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดย – ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทีดีอาร์ไอ – ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

ในรายการตอบโจทย์ วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส