พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ความปลอดภัยทางถนน กับ การเคารพสิทธิคนเดินเท้า

เมื่อทิศทางการพัฒนาโครงสร้างทางถนนของไทยนั้นคำนึงแต่คนใช้รถเป็นหลัก จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า โครงสร้างพื้นฐานทางถนน หรือ ecosystem ยังคงทำให้พฤติกรรมขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอ ติดตามการวิเคราะห์ กรณีอุบัติที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่าย ที่นำไปสู่ข้อเสนอการแก้ไขในเชิงระบบ กฎหมาย และปรับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จาก คุณณิชมน ทองพัฒน์ นักวิจัยอาวุโส นโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ทีดีอาร์ไอ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ออกอากาศเมื่อ 1 ก.พ. 65