คิดยกกำลังสอง: โลกาภิวัตน์ถูกจับมา…เป็นอาวุธ

วิกฤตยูเครน-รัสเซีย สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางการสู้รบ ที่ไม่เพียงแต่ใช้กำลังทหารและกระสุน แต่ได้ใช้อาวุธของโลกาภิวัตน์ “สินค้า คน เงินทุน และข้อมูล” ด้วย สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประเทศไทยควรทำอย่างไร ติดตามในคิดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ทางไทยพีบีเอส เมื่อ 28 ก.พ. 65