พินิจเศรษฐกิจการเมือง: ตีโจทย์ การศึกษา กทม. นโยบายเรียนดี ของ ผู้ว่าฯชัชชาติ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติมีนโยบายช่วงหาเสียงกว่า 200 นโยบาย หนึ่งในนั้นคือ นโยบายการศึกษา “เรียนดี” ที่ได้รับการการตอบรับทันทีจาก สำนักยุทธศาสตร์การศึกษา ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล นักวิจัยนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษา ทีดีอาร์ไอ วิเคราะห์นโยบาย ความท้าทาย ความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงในภาคการศึกษาของกรุงเทพฯ ติดตามใน พินิจเศรษฐกิจการเมือง ทางวิทยุจุฬาฯ เมื่อ 31 พ.ค. 65