พินิจเศรษฐกิจการเมือง: PDPA ความโปร่งใสในการเก็บ-ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในประเทศไทยเกิดกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล และบุคคลถูกรบกวนจากการที่ข้อมูลส่วนตัวถูกไปใช้ประโยชน์อยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆที่ไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเก็บ-ใช้ รวมถึงให้ความยินยอมก่อน เมื่อ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA บังคับใช้ ประชาชน ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลจะคาดหวังความโปร่งใสในการเก็บ-ใช้ข้อมูล ได้หรือไม่ เพราะปัจจัยสำคัญคือความพร้อมของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ติดตามมุมมอง การวิเคราะห์ จาก ดลดา คะสาร นักวิจัยกฎหมายเพื่อการพัฒนา ทีดีอาร์ไอ ทางพินิจเศรษฐกิจการเมือง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 7 มิ.ย. 65