พินิจเศรษฐกิจการเมือง: เตรียมก่อนสูงวัย…การสร้างนิสัย ‘ออกกำลังกาย’

นิสัย ออกกำลังกาย สร้างได้อย่างไร? ติดตามคำตอบ จากผลการทดลองด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ที่ทำให้วัยรุ่นและวัยทำงาน ออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ โดย ดร.กรรณิการ์ ธรรมพาณิชวงค์ ในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง ทาง วิทยุจุฬาฯ เมื่อ 14 มิ.ย. 65